SharePoint als Business Portal (Dutch)

Ik heb een paper geschreven over SharePoint als Business Portal met scenario’s & business cases voor de CIO.

Conclusie van de paper:
Aan de hand van vier scenarios en bijbehorende business cases heeft deze paper getracht u als CIO van uw organisatie te overtuigen van het nut van de (bredere) inzet van Microsoft SharePoint als een business portal. Hierdoor wordt meer uit uw bestaande IT systemen en applicaties gehaald en kan er ook beter en sneller op veranderende marktomstandigheden ingesprongen worden. Daarnaast geeft het uw medewerkers, klanten en leveranciers betere middelen om hun dagelijkse interactie met uw bedrijfsprocessen aangenamer en tegelijkertijd efficiënter te maken. Door deze bredere implementatie van SharePoint in uw omgeving op een standaard manier aan te pakken en uit te gaan van bewezen best practices, kan op een gestructureerde wijze de juiste applicatie architectuur worden neergezet om bovenstaande mogelijk te maken.

Download hem hier.

Groet, Gijs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s